Естонсько-український перекладач онлайн


Естонсько-український онлайн перекладач для перекладу слів, фраз і коротких текстів. Щоб почати роботу з естонсько-українським перекладачем, введіть у верхнє вікно редагування текст. Натисніть на кнопку "Перекласти", щоб почати естонсько-український переклад.

 0 /5000


Додатковий естонсько-український перекладач

Щоб розпочати роботу з естонсько-українським перекладачем, введіть у вікно редагування ваш текст і натисніть кнопку "Перекласти". У нижньому вікні ви отримаєте готовий текст. Даний перекладач має обмеження в 1000 символів за один переклад.


 0 /1000

Естонська мова належить до південної гілки фінських мов уральської мовної сім'ї і є другою за поширеністю серед усіх фінських мов. Естонська мова є державною мовою Естонської Республіки, офіційною мовою Балтійської Асамблеї та Європейського Союзу. Естонська мова є рідною для близько 1 мільйона людей. Більшість з них (близько 900 000 осіб) є жителями Естонії. Звичайний порядок слів в естонській мові - SVO - (subject–verb–object або підмет-присудок-додаток). Іменник в естонській мові не має категорії роду. В естонській мові 14 відмінків. Естонські діалекти поділяються на дві групи - північні та південні, історично пов'язані з містами Таллінн на півночі та Тарту на півдні. Типологічно естонська мова є перехідною формою від аглютинативної мови до мови злиття. Естонський алфавіт використовує стандартні латинські літери з додаванням діакритичних знаків і складається з 32 літер.