Польський перекладач онлайн


Безкоштовний українсько-польський перекладач для перекладу слів, фраз, речень. Для українсько-польського перекладу введіть у верхнє вікно редагування текст. Потім для роботи польського онлайн перекладача, натисніть на зелену кнопку і текст буде перекладено.

 0 /5000


Другий українсько-польський перекладач онлайн

Для українсько-польського перекладу введіть у верхню форму редагування текст і натисніть на кнопку "Перекласти". В нижньому вікні редагування ви отримаєте перекладений польський текст. Цей перекладач має обмеження у 1000 символів за один переклад.


 0 /1000

Польська мова - мова поляків, належить до лехітської підгрупи західнослов'янської групи слов'янської гілки індоєвропейської мовної сім'ї. У польській мові десять частин мови: іменник, прикметник, числівник, займенник, прислівник, дієслово, прийменник, сполучник, частка, вигук. Польська мова - це мова з високим ступенем злиття і відносно вільним порядком слів, хоча переважає порядок SVO (підмет-дієслово-присудок-об'єкт). У польській мові немає артиклів, а предметні займенники часто опускаються. Іменники належать до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого та середнього. Чоловічий рід поділяється на підроди: живі та неживі в однині, людські та нелюдські у множині. У сучасній польській мові сім відмінків. Прикметники в польській мові узгоджуються з іменниками в роді, числі, відмінку, одухотвореності/неодухотвореності та категоріях чоловічого роду. Польське дієслово має категорії виду, способу, часу, особи, числа, способу, голосу, роду та чоловічого роду. Форма польського дієслова може бути доконаним і недоконаним. Дієслова мають різні часи: минулий, теперішній і майбутній. Польська абетка використовує латинський алфавіт, але додатково включає літери, утворені за допомогою діакритичних знаків. Сучасний польський алфавіт складається з 32 літер. Загальна кількість носіїв польської мови становить близько 40 мільйонів осіб, з яких близько 36 мільйонів проживають у Польщі.