З української мови на латинську онлайн


Безкоштовний онлайн перекладач з української мови на латинську. Щоб виконати переклад з української мови, вам потрібно ввести у верхнє вікно редагування текст. Далі натисніть зелену кнопку, і ваш текст буде перекладено з української на латинську.

 0 /5000


Латина - це мова давніх римлян, що використовувалася в Римській імперії. Сьогодні це єдина активна, хоча й обмежена, давньоіталійська мова. Сучасними нащадками латини є романські мови: італійська, іспанська, французька, каталонська, португальська, галісійська, румунська тощо. Латинська мова - одна з найдавніших писемних індоєвропейських мов. Сьогодні латинська мова є офіційною мовою Святого Престолу, Мальтійського ордену та держави Ватикан. Велика кількість слів у європейських мовах мають латинське походження. Латинська мова - це передусім синтетична мова. Це означає, що граматичні категорії виражаються за допомогою флексій через відмінювання або дієвідмінювання. У латинській мові 6 відмінків. У латинській мові також є 3 роди: жіночий, чоловічий і середній. Латинські дієслова мають 6 часових форм, 3 способи, 2 голоси, 2 числа і 3 особи.