З турецької мови на українську онлайн


Безкоштовний перекладач з турецької мови на українську. Для онлайн перекладу з турецької мови введіть у верхнє вікно редагування текст. Далі, щоб перекласти з турецької мови на українську натисніть зелену кнопку "Перевести" і ваш текст перекладеться.

 0 /5000


Альтернативний перекладач з турецької мови на українську

Онлайн перекладач з турецької мови на українську перекладе вам як окремі слова, так і короткі тексти. Даний перекладач з турецької мови на українську має обмеження 1000 символів за один переклад.


 0 /1000

Турецька мова є офіційною мовою Туреччини, а також невизнаної Республіки Північного Кіпру. Разом з гагаузькою, азербайджанською, туркменською та хорасанською тюркськими мовами вона утворює південно-західну, або огузьку, гілку тюркських мов. Турецька мова є аглютинативною мовою і часто використовує афікси, зокрема суфікси, або закінчення. Одне слово може мати багато афіксів, і вони також можуть використовуватися для створення нових слів, наприклад, для створення дієслова з іменника або іменника з дієслівного кореня. Сучасний турецький алфавіт, заснований на латиниці, був прийнятий у 1928 році в рамках мовної реформи, ініційованої Ататюрком. Туреччина перейшла з арабського на латинський алфавіт, одночасно позбувшись більшості перських та арабських запозичень у мові та запровадивши повсякденні тюркізми та неологізми на тюркській основі.